F I L M E R
Drogfri kriminalvård

År 2002 gjorde jag en kortare informationsfilm om narkotikahunden Bonzo och hans skötare. De jobbade med drogbekämpning på Kriminalvården Hall. Tanken var att filmen skulle användas på mässor och att visa för besökare hos Kriminalvården i Norrköping. Filmen togs emot så pass väl att det påverkade ledningen inom Kriminalvården att skaffa ytterligare hundar för att använda vid drogbekämpning på kriminalvårdsanstalter runt omkring i Sverige. År 2006 fanns det 17 st hundar med hundförare på anstalterna.
Samma år fick jag i uppdrag att göra en mer uppdaterad variant
på samma film. Den blev klar 2007 och handlar om kriminalvårdare samt hundförare Pernilla Rask på Kriminalvården Hall och hennes hund Gino. Hon berättar och visar hur de två jobbar ihop för att få Hall drogfritt.

Filmen är 12 minuter lång och finns på DVD
Musik: Dan Erixon


[För att se bilden klickar du här]