Bildspelet Längtans Väv

Ett bild och musikspel som är
en hyllning till de forna arbetarna och
deras kamp för en bättre tillvaro.

Längtans Väv skildrar Norrköping och dess arbetare för 100 och för 15 år sedan.

Bilder: Pelle Wichmann
Musik: Lars-Åke Franke-Blom

Även äldre bilder från:
-Holmens arkiv
-Norrköpings Stadsmuseums arkiv
-Arbetarrörelsens arkiv

Uruppförande i Hörsalen, Norrköpng 1984
Norrköpings symfoniorkester
Dirigent: Atso Almila

Längtans Väv gjordes därefter om till stillbildsfilm och visades i SVT2 1987.


Ett projekt genomfört med stöd av Norrköpings Kommun,
Holmens Bruk och Statligt stöd

Speltid 21 min

[För att se bilderna klickar du här]