P R O J E K T
om Norrköping


Norrköpings industrilandskap i förvandling.

Ett bildspel åt Linköpings Universitet Campus Norrköping

Bilder: Pelle Wichmann
Musik: Lars-Åke Franke-Blom
Teknik och programmering: Leif O. Pehrson

Äldre bilder från:
- Stadsmuseet i Norrköping
- Holmens arkiv
- Arbetarrörelsens arkiv

Paradigm är ett bildspel som jag fick som beställning
av Linköpings universitet att visas inför starten av universitetets verksamhet i Norrköping 1997.
   Bildspelet bygger delvis på material från ett tidigare producerat bildspel, nämligen
Längtans Väv (se tidigare websidor)
.
Första halvan av Paradigm skildrar alltså Norrköpings Industrilandskap med dess arbetare runt sekelskiftet. I mitten av bildspelet övergår handlingen till att skildra nutid och mot slutet skådar man även in i framtiden där
fabriksmiljön förvandlats till universitetsmiljö.
   Musiken till Paradigm är skriven av Lars-Åke Franke-Blom. Den består av tidigare komponerad musik från Längtans Väv ihopmixad med nyskriven synthmusik.
   Paradigm är ca 7 minuter lång och finns även överförd
till video.

[För att se bilderna klickar du här]