UT S T Ä L L N I N G A R
om Patinabilderna


Vid slutet av 70-talet började jag alltmer fotografera
med storformatkamera med negativformat 20x25 cm. Det var ett medvetet val för att skilja min fria fotografi från tjänstefotograferingen som jag försörjde mig på.
   Jag sökte då ofta efter miljöer som var stadda i stark
nedvittring. Bilskrotar, halvt ihopfallna hus och liknande platser lockade mig... kanske som en längtan efter att komma bort från de moderna och ofta rationellt torftiga miljöer som alltmer breder ut sig.
   Fotograferingen resulterade i ett 30-tal bilder som varit utställda bl a på:

- 1987 Universitetet i Tammerfors
- 1988 Nationalgalleriet i Stockholm
- 1989 Konstmuseet i Norrköping
- 1989 Värnamo sjukhus

[För att se bilderna klickar du här]