F I L M E R
30
 Fotografporträtt

Här filmar jag Brita Nordholm år 2004 då hon fotograferar babysim.
Foto: Åke Sandström
Jag har under några år filmat och producerat ett antal kortare porträtt av Svenska fotografer. Det är på uppdrag av Svenska Fotografers Förbund (SFF). Åke Sandström, som är ordförande för SFF skötte intervjuandet fast ibland blandade även jag mig i samtalet.Vi har velat göra lättsamma presentationer utan att ge avkall på att skildra fotograferna som seriösa yrkesutövare. I stort sett har vi velat få svar på hur det är att leva och verka som fotograf i dag. Fotograferna är utvalda för att visa hur stor variation av inriktningar som yrket har. Både kända och tämligen okända fotografer presenteras. Filmerna är mellan 2-22 minuter långa.

DVD-skivorna med de 30 fotografporträtten. Klicka på en DVD så ser du vilka fotografporträtt den innehåller.

[Beställ filmerna här]