F I L M E R
Frackar och grisnollor

- riter i förbrödringens tecken


Svenska elever som börjar gymnasiet blir allt oftare utsatta för kränkande ritualer utav äldre elever, så kallad nollning. I dokumentären "Frackar och grisnollor" visar jag hur det kan gå till när nya elever initieras. Jag har under flera år följt nollningen vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. De kränkningar som eleverna utsätts för där skulle aldrig tillåtas i andra delar av samhället. Det är frivilligt att vara med, men om nya elever inte ställer upp som offer och låter sig nollas får de inte heller vara med på den avslutande supfesten vid veckans slut. Jag har också skildrat liknande nollning på Folkungagymnasiet i Linköping.

Nollning i skolor verkar bli mer och mer vanligt. Det är spritt över hela Sverige och kan nu även förekomma i högstadiet. Bortsett från supfesten sker nollningen på Ebersteinska helt öppet, men märkligt nog sätter ingen vuxen stopp för verksamheten, varken föräldrar, polis, politiker eller skolan. Lama försök att förändra nollningen har gjorts men vuxenvärlden står märkligt handfallen inför fenomenet.

Filmen är 53 min lång och visades i STV2 onsdagen 28 augusti år 2002

Arvid Lind komponerade ny musik till filmen och klippningen utfördes av Fredrik Morheden. Frackar och grisnollor var en samproduktion med SVT-Mellansverige och med stöd av Film i Öst, Landstinget i Östergötland, Norrköpings Kommun och Linköpings Universitet.

[För att se bilderna klickar du här]