F I L M E R
4 Filmer om Sverige åt Integrationsverket


År 2001 fick jag ett uppdrag från Integrationsverket att göra 4 korta presentationer av Sverige på video. Filmerna skulle vara ämnade att visas för kvotflyktingar från olika delar av jorden så att de kunde få sitt blivande nya hemland presenterat för sig.
Det var nyttigt att sätta sig ner och titta på sitt eget land fast med en
utlännings ögon. Det som visade sig intressera målgruppen mest var hur ett Svenskt kök ser ut. Det förvånade mig. Jag hade velat skildra naturen och de storslagna skogarna men jag blev tillrättavisad av min kund. Sådana skogar kan nämligen ha en skrämmande effekt på många invandare. De flesta kommer från storstäder.

Andra viktiga saker att skildra var
:
Årstidsväxling med lämpligt klädval inför olika väder
Jämställdhet
Demokrati
Bostäder
Hur det ser ut i städer och på landet.
m m

Vi gjorde följande val av ämnen för att få med så mycket som möjligt av det väsentliga om Sverige.

1. En familjs vardag, två vuxna med tre barn.
2. Verksamheten på en förskola.
3. Verksamheten i skolan, lågstadiet samt högstadiet.
4. En  allmän film som visar Polisens vardag.

Filmerna har nyttjats regelbundet av integrationsverkets personal
som besökt olika flyktingläger inför kvotflyktingarnas avresa till Sverige.

[För att se ett klipp ur av filmerna klickar du här]