U T S T Ä L L N I N G A R
Baderskor, som fotoutställning
Ratcliff on Soar
Nattliga parklandskap
Patinabilder
P R O J E K T
Längtans väv bildspel
Paradigm
Boken Kneippen - ett sekel